Vägskäl / Crossroads

Maria Lilja:

Historisk plats: Alla vägskäl från Afrika till Nääs

DÄR STIGEN DELAR SIG

Ibland delar sig verkligen vägen vi går på framför oss och ibland metaforiskt. Alla står inför val att stanna eller gå, att välja riktning eller inriktning. För de som behöver fly kan dessa val vara livsavgörande. För andra är valen mindre dramatiska, val som leder till platser som i en jämförelse är olika men har sina kvaliteer.

I naturen förekommer nästan ingen identisk upprepning. En gran liknar en annan gran men är aldrig exakt likadan. Naturen är däremot ofta symetrisk. T ex organ sitter ofta i par eller centrerat. Vår perception är inställd på symetri och vi har lätt att läsa av spegling.

”Vägskäl” är ett försök att bygga upp ett stycke spegelvänt landskap.

vagskal_Lilja-web

www.lilja.be

Tillbaka till A CLEAR DAY