… and the Forest will echo with Laughter

Ett arbete i skogen i Norsesund sommaren 2014.
Stegarna är byggda av dött och delvis murket virke från platsen. Verket finns kvar så länge det går att särskilja från den omgivande skogen.

Foton: Helena Marika Ekenger

Annonser