Om Ekenger & Segerfelt

På den här websidan presenterar vi, konstnärerna Helena Marika Ekenger och Agneta Segerfelt, våra gemensamma arbeten. Björn Lövin, som vi båda kände väl, är anledningen till att våra vägar korsades.

Och alla måste förstå att samhället och dess verklighet kan hanteras som en andlig skapelse.
Och varje människa kan bidra i detta verk.
Och så sätter vi ett kryss för tanken.”

Texten är hämtad ur C-manifestet, det tal konstnären Björn Lövin (1937-2009) höll den 27 november 1987 vid invigningen av Leninmonumentet, 13 april 1917 utanför Moderna Museet i Stockholm. Det finns återgivet i Björn Lövin arbeten/works 1970-1988 och i boken Ett kryss för tanken (Moderna Museet 2009) om Björn Lövin och hans konstnärsskap

Agneta Segerfelt och Helena Marika Ekenger

On this website, we, artists Helena Marika Ekenger and Agneta Segerfelt, present our joint art works. Björn Lövin whom we both knew well, is the reason that our paths crossed.

‘And everyone must understand that society and its reality can be seen as a spiritual creation.
And every human being can contribute to this work.
And then we can let X mark the thought.’

This text is a quote from The C-Manifesto, written by the well-known Swedish artist Björn Lövin (1937-2009). On November 27, 1987, Björn Lövin recited the text at the opening ceremony of his work Leninmonumentet, 13 april 1917 outside Moderna Museet in Stockholm. The C-Manifesto is published in Björn Lövin arbeten/works 1970-1988 and in Ett kryss för tanken (Moderna Museet 2009).